Angajații (m/w/d) au vrut

  • Vollzeit
  • Melle
  • Kategorie: Mitarbeiter

Personal Service PSH Melle

TU (gn) VA PRIMI UN BONUS DE PORNIRE DE 250 € DUPĂ O AFILIERE DE OPT SĂPTĂMÂNI!

Pentru cli­en­tul meu în Melle caut anga­jați (m/w/d) pen­tru a spri­ji­ni. Trebuie să pli­ați cutiile și în cutii tre­bu­ie plas­a­te sert­a­re în părți indi­vi­dua­le. La sfârșit, cutia este lipi­tă și se pune o eti­che­tă pe ea. Programul de lucru este de luni până vine­ri de la 8 a.m. la 4,15 p.m. Lucrezi mereu la gară într‑o echipă de 4 persoane.
Dacă sun­teți inte­resat, vă rugăm să mă con­ta­c­tați prin WhatsApp sau să-mi tri­mi­teți un e‑mail. Lucrările pot înce­pe în septembrie.

Um sich für die­sen Job zu bewer­ben, sen­de dei­ne Unterlagen per E‑Mail an s.steinert@psh-melle.de