Angajat (m/f/d) intr‑o brutărie renumită din Haselünne

  • Vollzeit
  • Haselünne
  • Kategorie: Mitarbeiter in einer Großbäckerei

Personal Service PSH Cloppenburg GmbH

PSH: per­so­nal — sim­pa­tic — reprezentativ
Acesta este ceea ce rep­re­zin­tă Service Personal PSH Group !
————————————————————————————-
Sunteți in cău­t­area unui nou loc de mun­că și sun­teți fle­xi­bil, dis­po­ni­bil sa lucrați in mai mul­te schim­bu­ri? Poate aveți deja ceva expe­ri­en­ță in acti­vi­tăți­le gene­ra­le din indus­tria ali­men­tară, atun­ci avem locul potri­vit de mun­că pen­tru Dvs.

Căutam mai mulți anga­jați (m/f/d) pen­tru pro­ducția de pro­du­se de pani­fi­cație și amba­larea aces­to­ra pen­tru un cli­ent foar­te renumit.

Responsabilități:
— Asistenta in pro­ducția pro­du­selor de panificație
— Ambalarea și Verificarea pro­du­selor de panificație
— Etichetarea mărfurilor

Profilul Dvs.:
— Calități pen­tru orga­ni­z­a­re și coordonare
— Disponibilitate de a lucra in 3 Schimburi

Oferta noastră:
— Contract de Munca pe perio­a­da nede­ter­mi­na­tă (cu șan­sa de a fi pre­luat de cli­ent) cu nor­mă întreagă
— Plată de Salariu punctuală
— Concediu Plătit și Primă de Crăciun
— Plata Salariului se poa­te efec­tua in mai mul­te etape, săp­tă­mâ­nal sau/și in două etape lunar
— Mediu de lucru sta­bil și plăcut

Sunteți interesat-(ă) pen­tru acest Post? Atunci nu ezi­tați și apli­cați ime­di­at CV-ul Dvs. !

Trimiteți un E‑Mail care să conțină CV-ul dvs. însoțit de o scr­i­soare de intenție, dacă nu ne puteți con­ta­c­ta tele­fo­nic in vederea unui inter­viu, sau/și per­so­nal in Sediul nostru din Cloppenburg !

Vă aștep­tăm cu mare drag !

Program:
Luni — Vineri de la ora 08:00 — 17:00
Adresa: Löninger Straße 1, 49661 Cloppenburg
E‑Mail: info@psh-cloppenburg.de
Fix: 04471 1766940

Um sich für die­sen Job zu bewer­ben, sen­de dei­ne Unterlagen per E‑Mail an info@psh-cloppenburg.de