Ajutor (gn) în industria mobilei

  • Vollzeit
  • Rödinghausen
  • Kategorie: Helfer

Personal Service PSH Melle

TU (gn) VA PRIMI UN BONUS DE PORNIRE DE 250 € DUPĂ O AFILIERE DE OPT SĂPTĂMÂNI!

Caut anga­jați de pro­ducție în indus­tria mobilei pen­tru cli­en­tul meu. Abilitățile manua­le sunt excel­en­te, dar nu sunt abso­lut necesa­re. Sunt acti­vi­tăți ușor de învățat. Munca nece­si­tă fit­ness fizic. Lucrăm în schim­bu­ri. Ture dev­re­me, târ­ziu și noap­tea. Este posi­bil să înce­peți ime­di­at lucrul. Ai nevoie de o mașină, scu­ter sau bici­cle­tă pen­tru a ajun­ge la companie.

Um sich für die­sen Job zu bewer­ben, sen­de dei­ne Unterlagen per E‑Mail an s.steinert@psh-melle.de